Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 26.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organiacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/658/I/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 04.11.2010r. godz. 11:00

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03