Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 28.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę i montażu systemu multimedialnego w sali dydaktycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 15 Nr sprawy CRZP/UJ/632/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 05.11.20109r. godz. 11.00

    Informacja o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03