Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Generalnego Wykonawcy, dla zaprojektowania i wykonania robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach PIOG. Nr sprawy: CRZP/UJ/674/2010.


 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik C do SIWZ

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 04.11.2010r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 10.11.2010r. )

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 12.11.2010r.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16.11.2010r. )

   Do Pobrania: Prezentacja 1 do opisu przedmiotu zamówienia z dnia 15.11.2010r.

   Do Pobrania: Prezentacja 2 do opisu przedmiotu zamówienia z dnia 15.11.2010r.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 19.11.2010r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacja do SIWZ z dnia 29.11.2010r. )

   Termin składania ofert: 07.12.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Zawiadomienie o odwołaniu

   Do Pobrania: Treść odwołania z uzasadnieniem

   Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu postępowania

  Ogłoszenie z dnia 01.01.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03