Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 02.11.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na przedłużeniu gwarancji technicznych na okres roku na urządzenia firmy Juniper Networks dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy CRZP/UJ/677/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 10.11.2010 r., godz. 11.30

    Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03