Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogloszenie z dnia 03.11.2010r. o zamiarze zawarcia umowy na zakup i dostawę wraz z montażem elementów systemu detekcji elektronów i jonów (jednorodnego systemu zasilania soczewek - elementów optyki elektronów i jonów wraz z kablami) jako elementu dodatkowego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego działania Kompletnego Systemu Aparatury Próżniowej zaprojektowanego i wykonanego przez firmę PREVAC Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowie, ul. Raciborska 61. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), nr sprawy CRZP/UJ/580/2010

  •  Ogłoszenie z dnia 29.11.2010r. o udzieleniu zamówienia )

     Uwaga: Ogłoszenie z dnia 28.05.2011r. o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia )


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03