Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.11.2010 o przetargu nieograniczonym na konserwację i naprawę instalacji sygnalizacji pożaru oraz innych urządzeń przeciwpożarowych, jak imonitoringu pożarowego w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonych na terenie miasta Krakowa i w Modlnicy koło Krakowa. Nr sprawy CRZP/UJ/651/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - tekst ujednolicony 30.11.2010

   Do Pobrania: Załącznik A, B, C do SIWZ

   Termin składania ofert: 10.12.2010, godz 10:30

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05.11.2010

  WYJAŚNIENIA DO SIWZ 17.11.2010 )


  WYJAŚNIENIA DO SIWZ 22.11.2010 )

  POPRAWA OMYŁKI PISARSKIEJ 30.11.2010

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03