Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.11.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/657,696/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 12.11.2010 godz. 09:30

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach 1,2,3,5,6,7,8

   ZAWIADOMIENIE o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 1

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 4

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03