Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu do elektroforezy kapilarnej w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 15.11.2010 r., godz. 10.00

   Uwaga: Zmiana SIWZ )

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03