Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 04.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki, zestawu komputerowego oraz projektora dla potrzeb jednostek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/688-690/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 12.11.2010 r., godz. 10:00 15.11.2010 r., godz. 10:00

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -zmiana terminu składania ofert )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert na dzień 15.11.2010 r.  )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03