Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 04.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu rotacyjnej wyparki próżniowej, łaźni wodno-olejowej, membranowej pompy próżniowej, kontrolera próżni i mieszadeł magnetycznych dla Wydziału Chemii na cele realizacji projektu TEAM Biomimetic asymmetric carbon-carbon bond formation catalysts design and application współfinansowanego przez Unię Europejską i realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 15.11.2010 r., godz. 10.00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03