Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 04.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy notebooka dla potrzeb Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa WZiKS UJ oraz karty graficznej na potrzeby Instytutu Informatyki WMiI UJ położonych w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4 i 6. Nr sprawy CRZP/UJ/607 (powt.) i 703/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 12.11.2010, godz. 09:00

    Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03