Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 5.11.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24 CRZP/UJ/685,686,687/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 15.11.2010r, godz.09:00

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz.1 i 3

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz.2

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03