Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 05.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego do obsługi spektrometru EPR o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ dla potrzeb Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Ingardena 3, Nr sprawy: CRZP/UJ/711/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 15.11.2010r., godz: 14:00

     Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 18.01.2011r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03