Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 08.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego, komputera przenośnego, kserokopiarki, projektora, ekranu i niszczarki, w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIiŚ. Nr sprawy: CRZP/UJ/684/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 16.11.2010, godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach od 1 do 6

     Ogłoszenie z dnia 03.12.2010r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03