Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 08.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i rozszerzających z matematyki dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa małopolskiego w ramach projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik 2 do SIWZ część A

   Do Pobrania: Załącznik 2 do SIWZ część B

   Termin składania ofert: 16.11.2010 r., godz. 10.0025.11.2010 r., godz. 10.00 29.11.2010 r., godz. 10.00

   Uwaga: Zmiana SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert )

   Uwaga: Zmiana SIWZ z dnia 18.11.2010 i przedłużenie terminu składania ofert  )

   Do Pobrania: Załącznik 2 do SIWZ część A 18.11.2010r

   Do Pobrania: Załącznik 2 do SIWZ część B 18.11.2010r.

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03