Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 08.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług prenumeraty w zakresie dostawy polskich czasopism w roku 2011, dla 70 jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych w Krakowie, w odniesieniu do 654 części zamówienia, czyli poszczególnych tytułów, przy czym każdy tytuł odpowiada jednej części zamówienia. Nr sprawy CRZP/UJ/694/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ wersja z dnia 09.11.2010 r.

   Termin składania ofert: 18.11.2010 r., godz. 12:0022.11.2010 r., godz. 12:00

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 22.11.2010 (godzina i miejsce pozostają bez zmian) )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania zakresie 477 części zamówienia i unieważnieniu postępowania w 179 częściach zamówienia

   Do Pobrania: Pren.pol. UJ 2011 KOLPORTER

   Do Pobrania: Pren. pol. UJ 2011 GARMOND

   Do Pobrania: Pren.pol. UJ 2011 RUCH

   Do Pobrania: Pren.pol. UJ 2011 BRAK DOSTAWCY

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03