Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie (2010/S 218-334205) z dnia 10.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej (tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej wraz z niezbędnym do jej uruchomienia i prawidłowego działania sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem) na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków– Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), nr sprawy: CRZP/UJ/239/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 21.12.2010 r., godz: 12:00 22.12.2010r., godz: 12:00

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiedzi na zadane zapytania oraz informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert (ujęta w Ogłoszeniu Dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowaniu przesłanym do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE dnia 24.11.2010r., pod nr referencyjnym: 2010-156150) )

   Uwaga: Ogłoszenie (2010/S 231-352272) z dnia 27.11.2010r. o sprostowaniu i informacjach dodatkowych )

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiedzi na zadane zapytania dotyczące części II przedmiotu zamówienia )

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie (2011/S 38-061305) z dnia 24.02.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03