Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu do chromatografii cieczowej z tandemowym detektorem mas, wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/697/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 22.11.2010r. )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 24.11.2010r. )

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja ujednolicona z dnia 24.11.2010r.

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 26.11.2010r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 10.11.2010, 2010/S 218-334178 )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 29.11.2010r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 30.11.2010r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 10.11.2010, 2010/S 218-334178 )

   Termin składania ofert: 20.12.2010r., godz. 12:00 23.12.2010r., godz. 12:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 18.01.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03