Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 07.04.2008r. o udzieleniu zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zakup i dostawę wagi powierzchniowej Langmuira wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem dla potrzeb Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr sprawy: CRZP/UJ/48/2008


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03