Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/720/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 22.11.2010, godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

   Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 2

   Zawiadomienie o ponownym wyborze oraz unieważnieniu postępowania w części I.

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03