Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 15.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/721-725/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert:  23.11.2010 r., godz. 09:00 24.11.2010 r., godz. 09:00

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana terminu ptwarcia ofert na dzień 24.11.2010 r., godz. 09:00 )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 3 przedmiotu zamówienia

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03