Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie (2010/S 222-339888) z dnia 16.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej (tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej wraz z niezbędnym do jej uruchomienia i prawidłowego działania sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem) na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), Nr sprawy CRZP/UJ/546/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 23.12.2010r., godz. 9:00

     Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie (2011/S 32-052242) z dnia 16.02.2011r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03