Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 16.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organiacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/658/II/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 25.11.2010r. godz. 11:00

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania dla części II

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania nr CRZP/II/658/II/2010 cz. 1

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03