Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu analitycznego systemu HPLC, preparatywnego systemu HPLC, detektora absorpcyjnego typu diode-array, detektora fluorescencyjnego typu diode-array oraz zestawu do rejestracji parametrów hodowli w komorach fitotronowych, z wyposażeniem i oprogramowaniem, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/730/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 15.12.2010r. )

   Termin składania ofert: 27.12.2010, godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1 i 2

   Ogłoszenie z dnia 08.02.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03