Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g oraz ich zwrotów, a także paczek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy: CRZP/UJ/712/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 25.11.2010 r. godz: 12:00

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert na dzień 29.11.2010 r. godz: 12:00 )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert na dzień 03.12.2010 r. godz: 12:00 )

   Uwaga: Pytania i wyjaśnienia treści siwz )

   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03