Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu spektrometru do pomiarów optycznej aktywności ramanowskiej z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu JCET, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla JCRL, przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/699/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacja do SIWZ z dnia 03.12.2010r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 07.12.2010r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.11.2010, 2010/S 223-341458 )

   Termin składania ofert: 27.12.2010, godz. 12:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 19.01.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03