Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 17.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy siedmiu laptopów dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/769/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 25.11.2010 r. godz: 12:00

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03