Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 18.11.2010 o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą - ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków Nr sprawy CRZP/UJ/748/2010.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 30.11.2010, 11:00

     Zawiadomienie o rozstrrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03