Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 07.04.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kserokopiarki dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena 3 (przetarg nr 113/08)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 15.04.2008, godz.11:00

    Informacja o wyniku (roztrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03