Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.11.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowego serwera stanowiącego rozbudowę istniejącego klastra obliczeniowego oraz UPS dla potrzeb Zakładu Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki WBBiB UJ z siedzibą w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/736/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: MODYFIKACJA SIWZ w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia oraz terminu składania i otwarcia ofert

   Do Pobrania: SIWZ w brzmieniu uwzględniającym modyfikację

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )

   Termin składania ofert: 30.11.2010 r., godz. 09.00 01.12.2010 r., godz. 13.00

  Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03