Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 22.11.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch zestawów komputerowych i urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Polonistyki UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 16. Nr sprawy CRZP/UJ/737/2010


  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 30.11.2010 r., godz. 13.00

     Do Pobrania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03