Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 22.11.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym notebooka, dysku zewnętrznego, pendrive’ów oraz zestawu komputerowego dla potrzeb Wydziału Filologicznego UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy CRZP/UJ/738/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 30.11.2010 r., godz. 11.00

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz unieważnienie części II niniejszego postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03