Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 07-04-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego wraz z systemem autoryzacji wydruku oraz monitora LCD 22

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 15.04.2008r., godz. 10:30

  Wyjaśnienia treści SIWZ )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania 

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03