Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów niezbędnych dla wykonania oświetlenia zewnętrznego typu LED, współfinansowanego przez UE z EFRR w ramach MRPO na lata 2007-2013, dla Instytutu Zoologii UJ, przy ul.Gronostajowej 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/729/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 30.11.2010r. )

   Termin składania ofert: 09.12.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 28.12.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03