Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.11.2010 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/765/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 2.12.2010 r. godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w cz. III i IV.

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. I i II

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03