Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę oleju grzewczego dla potrzeb kotłowni olejowej Ogrodu Botanicznego i Obserwatorium Astronomicznego UJ.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 03.12.2010r. godz. 11.00

   Uwaga: Informacja o zmianie terminu składania ofert - na dzień 07.12.2010 )

  Ogłoszenie z dnia 30.11.2010r. o zmianie terminu składania ofert

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03