Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 25.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Biblioteki Jagiellońskiej, mieszczącej się przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/768/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 03.12.2010r., godz. 09:00 06.12.2010r., godz. 09:00

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 25.11.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 18.01.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03