Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 25.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Jagiellońskiego Centrum Językowego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Krupniczej 2, nr sprawy CRZP/UJ/778/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 03.12.2010r., godz. 10:00

   Do Pobrania: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunkó Zamówienia

   Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 21.12.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03