Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 26.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i projektorów multimedialnych dla jednostek organiacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/760,762,764,772/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 07.12.2010r. godz. 11:00

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania dla części II

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania dla części I

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania dla części III

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03