Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 26.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kriostatu wraz ze stołem optycznym (część I przedmiotu zamówienia) oraz innego wyposażenia (część II przedmiotu zamówienia) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), nr sprawy CRZP/UJ/560/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 06.12.2010r., godz. 11:30,08.12.2010r., godz. 11:30 10.12.2010r., godz. 11:30

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiedź na zapytanie oraz informacja o przedłużeniu terminu składnia i otwarcia ofert )

   Uwaga: Ogłoszenie a dnia 30.11.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiedź na zapytanie )

   Uwaga: Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz informacja o przedłużeniu terminu składnia i otwarcia ofert )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 07.12.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w części I oraz o unieważnieniu w części II

   Ogłoszenie z dnia 21.12.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03