Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.11.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w tym: projektora z ekranem, monitorów LCD, laptopów, pendriveów i dysków zewnętrznych dla potrzeb Zespołu Portalu Uniwersyteckiego UJ w Krakowie (31-113) przy ul. Straszewskiego 25/4a. Nr sprawy CRZP/UJ/751-753/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 07.12.2010, godz. 11:00 08.12.2010 r., godz. 13.00

   Do Pobrania: MODYFIKACJA SIWZ w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia oraz terminu składania i otwarcia ofert

   Do Pobrania: SIWZ w brzmieniu uwzględniającym modyfikację

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )

  Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03