Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu sprzętu laboratoryjnego i urządzeń do prac badawczych prowadzonych na zwierzętach, wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, w odniesieniu od jednej do 11 części zamówienia, dotycząca projektu JCET, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla JCRL, przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/746/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 04.01.2011r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 06.01.2011r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 30.11.2010, 2010/S 232-355094 )

   Termin składania ofert: 10.01.2011, godz. 11:00 27.01.2011, godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach od 1 do 11

   Ogłoszenie z dnia 09.03.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03