Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 30.11.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych, routerów, switcha sieciowego oraz dysków twardych wewnętrznych wraz z obudowami dla potrzeb Archiwum UJ w Krakowie (30-059) przy al. Mickiewicza 22. Nr sprawy CRZP/UJ/662/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 08.12.2010, godz. 11:00

    Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03