Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 30.11.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym: drukarki sieciowej laserowej, projektora wraz z tablicą interaktywną i stojakiem oraz dwóch zestawów komputerowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy CRZP/UJ/806-809/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 09.12.2010, godz. 11:00

    Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03