Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 08.04.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Do Pobrania: Załącznik Nr A do SIWZ

  Termin składania ofert: 17.04.2008, godz. 12:0021.04.2008, godz. 12:00

  ( Uwaga: pytania i odpowiedzi do SIWZ )

  ( Uwaga: pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Informacja o wyniku (roztrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03