Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 02.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę 7 notebooków dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/720/2010 powt.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 10.12.2010 11:00

     Ogłoszenie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Zawiadomienie o ponownym wyborze oraz unieważnieniu postępowania.


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03