Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 02.12.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych i urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy CRZP/UJ/737 i 738/2010 (powt.)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 10.12.2010 r., godz. 11.00

  Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Do Pobrania: Zawiadomienie o unieważnieniu IV części postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03