Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 3.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Muzeum Zoologicznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/797/2010.

  •  Do Pobrania: Spcyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 13.12.2010 r. 10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03