Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 06.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie wykonawcy/ów prac laboratoryjnych niezbędnych przy implementacji, optymalizacji oraz dokonaniu właściwej selekcji aptamerów przeciwko zdefiniowanemu celowi molekularnemu w ramach projektu Lider.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 14.12.2010 r., godz. 10.00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03