Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie (2010/S 237-361878) z dnia 07.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej (tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej) ujętej w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), nr sprawy CRZP/UJ/734/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 14.01.2011r., godz. 12:00 17.01.2011r., godz. 12:00

   Uwaga: Ogłoszenie (2010/S 241-367390) z dnia 11.12.2010r. o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiedź na zadane zapytania )

   Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Do Pobrania: Ponowna informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania dotycząca części III przedmiotu zamówienia 

   Ogłoszenie (2011/S 63-101476) z dnia 31.03.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03